ताज्या बातम्या
01/07/2016
नोटीस
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, सन २०१५ - १०१६ या आर्थिक वर्षासाठी संस्थेचा लाभांश (डिव्हीडंड) व सी.सी.डी. व्याज रक्कम त्यांच्या संस्थेतील बचत / सी.सी.डी. / कर्ज खात्यात वर्ग करायची असल्यास त्याबाबतचे पत्र दिनांक २२ जून, २०१६ पासून स्विकारण्यात येतील. दिनांक ३१ जुलै, २०१६ पर्यंत सदर अर्ज स्विकारले जातील.
धन्यवाद !!
22/06/2016
नोटीस
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, सन २०१५-२०१६ या वर्षासाठी संस्थेच्या सभासदांच्या पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज दिनांक ३१ जुलै २०१६ पर्यंत संस्थेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत स्विकारण्यात येतील. अर्जासोबत गुणपत्रिकेची छायांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच ३१ जुलै २०१६ नंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही याची कृपया सर्व सभासदांनी नोंद घ्यावी, सहकार्य करावे.
धन्यवाद !!
16/04/2016
नोटीस
खुशखबर !!! खुशखबर !!! खुशखबर !!!
कम्पलसरी क्युम्युलीटीव्ह डिपाॅझीट (C.C.D) रकमेत वाढ व्हावी या सभासदांकडून सतत होत असलेल्या मागणीचा कार्यकारिणी मंडळाने गांभीर्याने विचार विनिमय करून दिनांक २६/३/२०१६ रोजी झालेल्या मासिक सभेत C.C.D ची रक्कम रु. ४,००,०००/- वरून रु. ६,००,०००/- पर्यंत वाढविण्याचा ठराव सर्वानुमते संमत करून घेतला . सदर ठरावाची अंमलबजावणी दि. ०१ एप्रिल २०१६ पासून करण्यात येणार आहे .तरी सभासदांनी कृपया याची नोद घेऊन संस्थेस सहकार्य करावे. ही विनंती जय हिंद ! जय सरकार !
16/04/2016
नोटीस
कर्मचारी सहाय्य निधीत( M.B.F ) वाढ करण्याबाबत
सभासद बंधू भगिनींनो,
या पत्रकाद्वारे आपणास कळविण्यात येते की,०१ एप्रिल २०१५ पासून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यानां सहाय्य मिळण्याकरिता "कर्मचारी सहाय्य निधीत" संस्थेने १०० % वाढ केलेली होती. सभासदांना दिर्घ मुदत व अल्प मुदत कर्ज घेण्याकरिता जामिनदारांची संख्या ४ ऐवजी ०२ करण्याकरिता तसेच एखादा सभासदाचा दुर्दैवाने आकस्मिक मृत्यु झाल्यास त्याने घेतलेल्या कर्जावर सहानभूतीपूर्वक निर्णय घेऊन आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत कार्यकारीणीने आपल्या दि. १६/०३/२०१६ रोजीच्या विशेष व्यवस्थापकीय समितीमध्ये कर्मचारी सहाय्य निधी रु.२० /- ऐवजी रु.१००/ करण्याचा महत्वपूर्व निर्णय घेतलेला आहे हा निर्णय दि.०१/०४/२०१६ पासून अमलात येणार आहे यांची सभासदानी नोद घेवून संस्थेस सहकार्य करावे, ही विनंती.
14/01/2016
नोटीस
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, संस्थेने रेमी-गोरेगाव येथील ऑडीटोरीयम मध्ये उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या पाल्यांचा शैक्षणिक पारितोषिक वितरण सोहळा गुरुवार दिनांक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी आयोजीत केला आहे. यास्तव संस्थेचे कार्यालय दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत सुरु राहील याची सर्व सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी.
14/01/2016
नोटीस
संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, व्यवस्थापक मंडळ आणि कर्मचारी वर्ग यांचे "प्रशिक्षण शिबीर" शुक्रवार दिनांक १५ जानेवारी व शनिवार दिनांक १६ जानेवारी २०१६ रोजी असल्यामुळे संस्थेचे कार्यालय शुक्रवारी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत सुरु राहील व शनिवारी बंद राहील याची सर्व सभासदांनी नोंद घ्यावी व संस्थेस सहकार्य करावे.
 
सदस्य प्रवेश
 
 
आमची ओळख
संपादकीय,

    पठाणाच्या प्रचंड व्याजाच्या जबड्यातून कर्जबाजारी होऊ पाहणा-या सभासदांची सुटका करण्यासाठी व वेळप्रसंगी आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी १९४५-४६ साली भविष्य काळाचा पूर्ण विचार करून आस्थापनातील १५ व्यक्तींनी मिळून सोसायटीचं हे छोटंसं रोपटं लावलं. आज त्याचा प्रचंड वृक्ष झाला आहे आणि याच वृक्षाच्या सावलीत त्याचा मनसोक्त आनंद घेत आहोत.


"उत्त्पन्नापेक्षा गरजा जास्त” हे व्यस्त समीकरण मानवी जीवनातील एक न उलगडणारे कोडे आहे. आकस्मित ओढवणारे दुर्धर प्रसंग, संकटे, आजारीपणा वगैरे घटना मानवी जीवनात घडत असतात. अशावेळी नितांत गरज असते ती आर्थिक मदतीची. ही गरज थोड्या बहुत प्रमाणात का होईना भागविण्याचे काम सोसायटी करीत आहे. सोसायटीने सभासदांना वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे देऊन त्यांच्या संसारिक जीवनात बहुमोल सहाय्य करतानाच सभासदांना बचतीचे महत्व पटवून दिले आहे. सोसायटी व सभासद यांचे संबंध इतके जिव्हाळ्याचे आहेत की त्यामुळेच सोसायटी, आस्थापनातील एक प्रमुख अंग बनली आहे आणि म्हणूनच "एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ" हे संयुक्तीक ब्रीदवाक्य असलेल्या ह्या सोसायटीचे सभासदस्यत्व आपल्या आस्थापनाच्या बहुसंख्य कर्मचा-यांनी स्विकारले आहे.